OSNOVNI MODELI

od jednostavnog do vrlo složenog

3D

na osnovu svih dostupnih referenci

sa visokom preciznošću

i prilagodljivim nivoom detalja

VIZUALI

visokorealistični prikazi

sa pripremom za štanpu

ili digitalnu promociju

ANIMACIJE

visoki standardi postprodukcije

uz mogućnosti integracije

i sinhronizacije

sa klasičnim video sekvencama