TRAINING

3D VISUALIZATION AND ANIMATION

health and safety at work
environmental protection
operational instructions
technical education
assembly instruction
operation and maintenance instructions

ANALYSIS

3D VISUALIZATION AND ANIMATION

cause and effect research
near miss reports
disaster report, fire, gas leak, etc.
good - bad operational practices
development plans
operational risks

MARKETING

3D VISUALIZATION AND ANIMATION

products and services promotion
corporate representation
other marketing activities
virtual industry
digital fairs and exhibitions

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

موضوعك

تركيزنا على ممارسة الصناعية

التعليم التقني

السلامة والصحة في العمل

حماية البيئة

تعليمات التشغيل

تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة

تعليمات للزوار

تعليمات للمقاول

قواعد اللباس والسلوك

دورة تدريبية

ANALIZE

istraživanje uzrok – posledica

near miss izveštaji

izveštaji o katastrofi, požaru, curenju gasa i sl.

operativne prakse dobro – loše

ergonomija

retrospektiva razvoja

razvojni planovi

izgradnja objekata

operativne aktivnosti

MARKETING

promocija proizvoda i usluga

korporativno predstavljanje

marketinške aktivnosti

OSNOVNI MODELI

od jednostavnog do vrlo složenog

3D

na osnovu svih dostupnih referenci

sa visokom preciznošću

sa prilagodljivim nivoom detalja

VIZUALI

visokorealistični prikazi

priprema za štampu

za digitalnu promociju

ANIMACIJE

visoki standardi postprodukcije

uz mogućnosti integracije

i sinhronizacije

sa klasičnim video sekvencama

OSNOVNI ELEMENTI

kockice naše čarolije

procesna oprema

proizvodni pogoni

fabričko okruženje

zvučni efekti

strujanje fluida

vatra i dim

avatari

narativ na više jezika

postprodukcija